Menu

Handelsbetingelser

DRAGTKOMPAGNIETs handelsbetingelser:
1.Bestilling
Der er ikke indgået en bindende købsaftale, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra DRAGTKOMPAGNIET.
Når du handler hos DRAGTKOMPAGNIET skal du afgive en række oplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Disse oplysninger er nødvendige, dels for at vide hvor vi skal sende varerne til, og dels for at vi kan kontakte dig hvis der er problemer med din ordre i form af udsolgte varer eller lignende. Alle disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt og ikke videregivet til 3.part

2. Pris
Prisen ved bestillingstidspunktet, er den gældende pris. Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner.
        Der tages forbehold for:
        • Valutaændringer
        • Force majeure
        • Leveringssvigt
        • Afgiftsændringer
        • Trykfejl

3. Specialdesign
Har du fået lavet en specialdragt eller et specielt design, gør følgende sig gældende:
A. Der skal mindst bestilles 20 dragter/bukser.
B. Skal der bruges en opsyet model koster det 500,- pr. stk. Hvis du vælger at købe modellen til holdet, er der ingen ekstra betaling.
C. Der er ca. 3 mdr.s leveringstid for specialdesigns, medmindre andet er aftalt. Modellen skal være endelig godkendt og klar til at blive produceret.

4. Reklamationer og returvarer
Hos DRAGTKOMPAGNIET gør vi meget ud af at kvaliteten er helt i orden. Hvis der alligevel skulle være fejl eller mangel ved en vare, skal du naturligvis hurtigt kontakte os. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at udbedre fejlen. Vil du returnere varen pga reklamation eller fejllevering,skal du sende os en mail med begrundelsen på info@dragtkompagniet.dk.
Ordreproducerede og specialdesignede varer kan som udgangspunkt ikke ombyttes.
Er der fejl i ordren eller på anden måde sket en fejl, finder vi sammen en løsning der tilfredsstiller begge parter.
Lige så snart du opdager fejlen, skal du reagere og reklamere inden 2 uger.
Hvis fejlen skyldes forkert brug/vask af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, er reklamationen ikke berettiget og det er derfor køber der har ansvaret.

5. Produktansvar
 For skade på person eller ting, der er følge af mangler eller fejl ved leverede produkter, hæfter DRAGTKOMPAGNIET kun i det omfang, ansvaret i henhold til ufravigelig lovning pålægges DRAGTKOMPAGNIET. DRAGTKOMPAGNIET påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

6. Fragt & leveringsbetingelser
Leveringstiden er generelt 8 uger fra den dato ordren er afgivet. Dvs. at ordreformularen er godkendt af DRAGTKOMPAGNIET. Skulle der være forhindringer i at opretholde denne aftale fra DRAGTKOMPAGNIETS side, vil køber få besked via mail eller telefon inden for 2 hverdage.Der henvises altid til ordrebekræftelsen, som du modtager fra DRAGTKOMPAGNIET. Køber betaler for den aktuelle fragt.   

7. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto beregnet fra afsendelsesdagen af din vare, dvs. datoen på din faktura.
  
8. Afbestilling
Da din ordre altid er produceret til din bestilling, kan den som udgangspunkt ikke afbestilles efter at ordren er afgivet. Hvis du alligevel ønsker dette, skal du betale for de omkostninger det evt. har kostet DRAGTKOMPAGNIET.

9. Transportskader
Transportskader skal omgående anmeldes til fragtmanden eller postvæsnet. Er det på forhånd aftalt med transportøren, at varen må stilles uden kvittering, er DRAGTKOMPAGNIET uden risiko, hvis varen skulle forsvinde eller være beskadiget.
 

10. Force majeure
Skulle leveringen være forhindret helt eller delvist pga. force majeure, fritager det DRAGTKOMPAGNIET for ethvert ansvar. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, mangel på drivmidler, eller andre ydre omstændigheder som påvirker levering.

11. Produkter
DRAGTKOMPAGNIET udvikler løbende produkterne for at være på forkant med udviklingen. Derfor tages forbehold for ændring af modeller, sortiment, farver og priser, som er på vores hjemmeside.

12. Ejerskab og Copyright
DRAGTKOMPAGNIET forbeholder sig fuldt ejerskab med de dertilhørende rettigheder over varen indtil betalingen er sket.

Alle designs tilhører også DRAGTKOMPAGNIET og må derfor ikke kopieres.